G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, Ludhiana-75-M.Pharm.