G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, Ludhiana-57-M.Pharm.