G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, Ludhiana-115-B.Pharm. LEET