ਨਾਰਥ-ਜ਼ੌਨ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ Lawn-Tennis (Men) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ