ਨਾਰਥ-ਜ਼ੌਨ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ Hockey (Men) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ