ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਇੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਕਚਰ ਸਬੰਧੀ।

ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਇੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਕਚਰ ਸਬੰਧੀ।