• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

MoU-Nottingham.pdf

International Academic Collaborations
 
University
Download 

ConcordiaUniversity of Edmonton

  Dongguk University, Seoul Korea  
  University of the Fraser Valley  
  Yorkville University  
 National Taipei University  
 San Jose State University, U.S.A  
   Seneca College of Applied Arts and Technology  
  Swinburne University of Technology  
  Thompson Rivers University  
Thompson Rivers University, Kamloops, Canada  
  Trent University  
   Tribhuvan University, Nepal  
University Canada West  
Vancouver Island University  
Nottingham Trent University