• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
  62395-64141, 84274-93075
  76578-17713, 76578-25870
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM
Admission Notifications issued by Govt. of Punjab, DTE for Session 2018-19 Updated On
Click here to Pay Online Counselling Fee for Admission Session 2018-19  
Advertisement Admission Notice 2018-19 11-05-18
Admission Counselling Schedule 2018-19 (B.Pharmacy 1st Year) 11-05-18
Admission Counselling Schedule 2018-19 (Lateral Entry Courses) 11-05-18
Admission Counseling Fee Payment Procedure 2018-19 11-05-18
Admission notification for B.Pharmacy 1st Year 2018-19  01-05-18
Admission notification for B.Pharmacy LEET 2018-19  01-05-18
Admission notification for B.Tech. 1st year & B.Architecture 2018-19  01-05-18
Admission notification for B.Tech. LEET 2018-19  01-05-18
Admission notification for Hotel Management & Catering Technology 2018-19  01-05-18
Admission notification for M.Pharmacy 1st Year 2018-19  01-05-18
Admission notification for M.Tech. 1st Year 2018-19  01-05-18
Admission notification for MAM 1st Year 2018-19  01-05-18
Admission notification for MBA 2018-19  01-05-18
Admission notification for MCA 1st Year 2018-19  01-05-18
Admission notification for MCA LEET 2018-19  01-05-18
Admission notification for Pharm D (Post Bacc.) 2018-19  01-05-18
 

 

Admission Help Desk Numbers
Title Phone Email
Regular Courses 1800-419-0730  (Toll Free Number)
+91-94780-98012, +91-75894-01150 (Mobile No.)
studentcentre@ptu.ac.in (E-mail for Students Queries)
admissioncell@ptu.ac.in (E-mail for College Correspondence only)
For Online Counselling Fee Related Query   ptucounsellingfee@gmail.com (E-mail's for Fee related Queries)